Xóa máy chủ WAF
Xóa máy chủ WAF

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của máy chủ WAF và không thể phục hồi lại được. Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi thực hiện xóa.

Bước 1: Để xóa 1 máy chủ WAF đã tạo, chọn Delete WAF tại Cloud Web Application Firewall Management.

Userguide FPT WAF 2022 13

Bước 2: Chọn Delete tại popup xác nhận xóa.

Userguide FPT WAF 2022 14