Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Xóa máy chủ WAF
  Xóa máy chủ WAF
  Updated on 18 Jan 2024

  Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của máy chủ WAF và không thể phục hồi lại được. Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi thực hiện xóa.

  Bước 1: Để xóa 1 máy chủ WAF đã tạo, chọn Delete WAF tại Cloud Web Application Firewall Management.

  Userguide FPT WAF 2022 13

  Bước 2: Chọn Delete tại popup xác nhận xóa.

  Userguide FPT WAF 2022 14