Xóa Proxy Host
Xóa Proxy Host

Lưu ý: Xóa Proxy Host sẽ khiến máy chủ web của bạn không còn được bảo vệ, hãy cẩn thận khi thực hiện thao tác này.

Để xóa Proxy Host khỏi hệ thống, bạn thao tác như sau:

Bước 1:WAF Dashboard, chọn Hosts > Proxy.

Userguide FPT WAF 2022 17

Bước 2: Proxy cần xóa chọn icon Delete.

Userguide FPT WAF 2022 24

Bước 3: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Chọn Delete để xóa Proxy.

Userguide FPT WAF 2022 25