Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Xóa Proxy Host
  Xóa Proxy Host
  Updated on 18 Jan 2024

  Lưu ý: Xóa Proxy Host sẽ khiến máy chủ web của bạn không còn được bảo vệ, hãy cẩn thận khi thực hiện thao tác này.

  Để xóa Proxy Host khỏi hệ thống, bạn thao tác như sau:

  Bước 1:WAF Dashboard, chọn Hosts > Proxy.

  Userguide FPT WAF 2022 17

  Bước 2:Proxy cần xóa chọn icon Delete.

  Userguide FPT WAF 2022 24

  Bước 3: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Chọn Delete để xóa Proxy.

  Userguide FPT WAF 2022 25