Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Initial Setup
  Initial Setup
  Updated on 08 Apr 2024

  Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng FPT Container Registry, trước tiên hãy kiểm tra và hoàn thành các công việc sau:

  Sau khi thực hiện các thao tác trên, bạn đã sẵn sàng để khởi tạo Container Registry trên hệ thống FPT Cloud.

  Tạo tài khoản FPT Cloud và đăng nhập vào FPT Portal

  Để đăng ký tài khoản FPT Cloud, bạn hãy truy cập trang chủ tại đây.

  Sau đó chọn chức năng Sign Up và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống. Bạn sẽ được bộ phận hỗ trợ liên hệ ngay sau đó và xác nhận các thông tin để tạo tài khoản.

  Để đăng nhập vào FPT Portal, bạn hãy truy cập vào FPT Cloud Portal.

  Sau khi đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp, chọn đúng Tenant, Region, VPC.

  Nếu không chắc chắn về các thông tin trên hoặc hệ thống phản hồi lỗi sau 3 lần thử thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ Support của chúng tôi để được hỗ trợ.