Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Xem chi tiết Quota dịch vụ
  Xem chi tiết Quota dịch vụ
  Updated on 08 Apr 2024

  FPT Cloud cho phép người dùng có thể xem chi tiết thông tin quota của dịch vụ thông qua Portal. FPT Container Registry cung cấp 4 gói dịch vụ như sau bao gồm các thông tin Storage-limit/Pull-limit/Status của gói.

  Mặc định FPT Cloud sẽ cung cấp gói dịch vụ Basic cho người dùng kích hoạt dịch vụ. Người dùng có thể kích hoạt/nâng gói dịch vụ đang ở trạng thái Available

  Tên gói dịch vụ Thông tin gói dịch vụ
  Basic Storage-limit 10 GB
  Basic Pull-limit 50
  Basic Status Available
  Standard Storage-limit 100 GB
  Standard Pull-limit 200
  Standard Status Not Available
  Premium Storage-limit 500 GB
  Premium Pull-limit Unlimited
  Premium Status Not Available
  Advanced Storage-limit 2000 GB
  Advanced Pull-limit Unlimited
  Advanced Status Not Available

  Thông tin chi tiết các gói dịch vụ người dùng có thể xem trên Portal như sau:

  Tại menu FPT Portal > Chọn Container Registry > Quota: View Details