Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Enable Robot Account
  Enable Robot Account
  Updated on 08 Apr 2024

  Bước 1: Tương tự như thực hiện Edit Robot Account, tích chọn Robot Account muốn enable, sau đó chọn ACTION ENABLE. Accion chỉ hiện thị với account đã được disable:

  Bước 2: Trên Portal xuất hiện hộp thoại để xác nhận hành động. Nhập ENABLE để thực hiện enable account:

  Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện enable, Enabled State sẽ hiển thị như hình bên dưới.