Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Xóa Image hoặc Artifact trong Repositories
  Xóa Image hoặc Artifact trong Repositories
  Updated on 08 Apr 2024

  Trong trường hợp bạn muốn xóa Image hoặc Artifact đã push lên trước đó để tiết kiệm dung lượng hoặc loại bỏ các project rác, hãy thao tác theo các bước sau:

  1. Xoá Repository

  Bước 1 : Ở phần Action của Image hoặc Artifact chọn Delete.

  Bước 2: Chọn Delete trong popup Confirmation.

  2. Xoá Artifact

  Bước 1: Lấy thông tin Detail Repository

  Bước 2: Ở phần Action của Artifact, chọn Delete

  Bước 3: Chọn Delete trong popup confirmation

  3. Xoá Tag

  Bước 1: Lấy thông tin Detail Tag

  Bước 2: Ở phần Action của Tag, chọn Delete

  Bước 3: Chọn Delete trong popup confirmation