Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Kiểm tra thông tin gói dịch vụ
  Kiểm tra thông tin gói dịch vụ
  Updated on 08 Apr 2024

  FPT Cloud sẽ cung cấp các gói dịch vụ Container Registry cho người dùng kích hoạt dịch vụ tại phần Quota Detail.

  Để kiểm tra các gói dịch vụ có thể sử dụng, người dùng có thể thực hiện như sau:

  Bước 1: Trên Menu chọn Container Registry > Chọn View Details để kiểm tra gói hoạt dịch vụ FPT Container Registry:

  Bước 2: Trên Portal sẽ hiển thị thông tin chi tiết các gói người dùng có thể sử dụng.

  Mặc định người dùng có thể kích hoạt dịch vụ với gói Basic.

  Trong trường hợp người dùng muốn sử dụng gói dịch vụ cao hơn vui lòng liên hệ Sales để được nâng gói dịch vụ.