Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

    Quản lý Retention Rule
    Quản lý Retention Rule
    Updated on 08 Apr 2024

    Một Repository có thể nhanh chóng lưu trữ một số lượng lớn các images với các tag khác nhau, trong số đó có nhiều tag images không được sử dụng trong thời gian nhất định và được thay thế bới một tag images khác. Những tag dư thừa này có thể tiêu tốn một dung lượng lớn để lưu trữ. Để tiết kiệm không gian lưu trữ, FPT Cloud hỗ trợ người dùng chức năng quản lý Retention Rule để xác định các quy tắc đối với các repository được lưu trữ, các quy tắc này sẽ xác định images/tag nào cần giữ lại hoặc thời gian giữ lại một số tag nhất định.