Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

    Scan Images
    Scan Images
    Updated on 08 Apr 2024

    FPT Cloud hỗ trợ người dùng tích hợp việc scan các lỗ hổng của images được build thông qua portal chỉ với một vài thao tác đơn giản.