Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Hướng dẫn nâng gói dịch vụ đang sử dụng
  Hướng dẫn nâng gói dịch vụ đang sử dụng
  Updated on 08 Apr 2024

  FPT Cloud hỗ trợ người dùng nâng gói dịch vụ từ gói thấp hơn lên gói cao hơn thực hiện như sau:

  Bước 1: Tại menu FPT Portal > Chọn Container Registry > Configuration > Click Update Type để thực hiện nâng gói

  Bước 2: Lựa chọn gói dịch vụ muốn nâng

  Bước 3: Click Update để thực hiện nâng gói

  Bước 4: Kết quả sau khi nâng gói dịch vụ: