Xem thông tin VPN
Xem thông tin VPN
Updated on 06 May 2024

Bước 1: Click vào tên VPN tại trang quản lý VPN. 

Xem VPN 1

Bước 2: Thông tin của VPN sẽ xuất hiện tại Tab Status, gồm: 

  • Thông tin kết nối.
  • Thông tin lỗi.
  • Trafic.
  • Hướng dẫn kết nối, test VPN.

Để đồng bộ tại thời điểm hiện tại, vui lòng bấm vào nút Refresh. Mặc định hệ thống sẽ cập nhật theo chu kì. 

Xem chi tiết VPN 1Bước 3: Thông tin cấu hình kết nối tại Tab Connection Info 

Bấm vào Download Config nếu bạn có nhu cầu lưu thông tin về file *.txt 

Xem chi tiết connection VPN 1