Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Thêm Network Interface Card mới
  Thêm Network Interface Card mới
  Updated on 20 May 2024

  Unify Portal hỗ trợ tính năng thêm mới card NIC dễ dàng và linh hoạt, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Thao tác thêm mới được thực hiện một cách đơn giản và tiện lợi.

  Bước 1: Chọn Add NIC.

  file

  Bước 2: Chọn Subnet theo nhu cầu.

  file

  file

  file

  Bước 3: Chờ hệ thống xử lý. Tại đây, hệ thống sẽ cấp ngẫu nhiên một địa chỉ IP trong Subnet trên.

  file

  Bước 4: Card chuyển sang trạng thái Active, và Instance có thể kết nối mạng qua card này.

  file