Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Lock & Unlock Instance Deletion
  Lock & Unlock Instance Deletion
  Updated on 11 Jul 2024

  Người dùng có thể khóa một máy ảo lại để ngăn chúng không bị xóa. Điều này giúp người dùng tránh xóa nhầm một máy ảo đang hoạt động thay vì máy thử nghiệm. Tính năng này giúp giảm rủi ro liên quan đến lỗi người dùng và bảo vệ dữ liệu của người dùng trên các máy ảo.

  1. Lock Instance Deletion

  Người dùng có thể khóa máy ảo lại để ngăn chúng không bị xóa với các thao tác đơn giản sau.

  Bước 1: Ở menu chọn Instance Management, trong phần Actions, chọn Lock Deletion

  file

  Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên máy ảo và yêu cầu người dùng xác nhận. Người dùng chọn Lock Instance Deletion để tiến hành khóa, sau đó hệ thống sẽ khóa máy ảo lại để ngăn ko cho bị xóa khi chưa mở khóa.

  file

  2. Unlock Instance Deletion

  Để có thể xóa máy ảo, người dùng cần tiến hành mở khóa trước với các thao tác đơn giản sau.

  Bước 1: Ở menu chọn Instance Management, trong phần Actions, chọn Unlock Deletion

  file

  Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên máy ảo và yêu cầu người dùng xác nhận. Người dùng chọn Unlock Instance Deletion để tiến hành mở khóa, sau đó hệ thống sẽ mở khóa máy ảo để người dùng có thể xóa máy như bình thường.

  file