• Giới thiệu
 • Bảng giá
 • Đối tác
 • Sự kiện

Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Backup máy chủ với Snapshot
  Backup máy chủ với Snapshot
  Updated on 30 Oct 2023

  Snapshot là hành động chụp nhanh lại hiện trạng của máy ảo tại một thời điểm cụ thể. Kết quả tạo ra những bản sao chứa toàn bộ nội dung của hệ thống ở thời điểm chụp. Image mới nhất sẽ ghi đè lên image cũ hơn nên Snapshot thường hiệu quả cho việc backup máy ảo trong thời gian ngắn.

  Nếu bạn có nhu cầu lưu trữ định kỳ ở nhiều thời điểm khác nhau, hãy tham khảo dịch vụ FPT Backup.

  Bạn có thể chọn thời điểm hệ thống chạy ổn định nhất, tạo một bản Snapshot. Sau này nếu trong hệ thống có một phần mềm nào đấy bị lỗi không thể khắc phục hoặc dữ liệu quan trọng bị xóa nhầm. Bạn chỉ cần khôi phục lại máy ảo về thời điểm tạo Snapshot là đã giải quyết được vấn đề.

  1. Tạo Snapshot cho máy ảo

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Action của máy ảo cần tạo snapshot, chọn Snapshot > Create snapshot.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 47

  Bước 2: Chọn Create trong popup xác nhận để tiến hành tạo snapshot.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 48

  Sau khi xác nhận tạo snapshot, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tài nguyên, tạo image snapshot và thông báo kết quả xử lý.

  Trung bình khi khởi tạo snapshot sẽ mất tầm 30 phút, tùy thuộc vào dòng máy và dữ liệu hiện tại trên máy ảo. Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình tạo snapshot đã hoàn thành.

  Lưu ý: Mỗi instance sẽ được tạo và lưu trữ 1 snapshot. Snapshot tạo được mới nhất sẽ ghi đè lên snapshot đã tạo của instance.

  2. Khôi phục máy ảo từ snapshot

  Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được cho instance đã tạo snapshot thành công. Khách hàng vui lòng kiểm tra instance cần thiết đã có snapshot hay chưa.

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, , trong phần Action của máy ảo cần khôi phục, chọn Snapshot > Restore from snapshot.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 49

  Bước 2: Chọn Restore trong popup xác nhận để tiến hành khôi phục.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 50

  Sau khi xác nhận khôi phục máy ảo từ snapshot, hệ thống sẽ tiến hành khôi phục sau khi kiểm tra dữ liệu snapshot. Trung bình khi khôi phục máy ảo từ snapshot sẽ mất tầm 30 phút, tùy thuộc vào dòng máy và dữ liệu hiện tại trên máy. Trong suốt quá trình này, máy ảo có thể sẽ được tắt, người dùng sẽ không thể thao tác với máy tạm thời cho đến khi quá trình khôi phục hoàn thành.

  Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình restore đã hoàn tất và máy ảo được bật lại.

  3. Xóa instance snapshot

  Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được cho instance đã tạo snapshot thành công. Khách hàng vui lòng kiểm tra instance cần thiết đã có snapshot hay chưa. Snapshot đã xóa không thể khôi phục lại được. Hãy cẩn thận khi thực hiện thao tác này.

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Action của máy ảo cần xóa image, chọn Snapshot > Delete snapshot.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 51

  Bước 2: Chọn Remove.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 52

  Sau khi xác nhận xóa snapshot, hệ thống sẽ tiến hành xóa image, trả lại tài nguyên snapshot đã chiếm dụng cho VPC. Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình xóa snapshot hoàn thành.