Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Tạo instance từ template
  Tạo instance từ template
  Updated on 13 Jun 2024

  Để tạo template từ máy ảo người dùng thao tác như sau:

  Bước 1: Trên trang Custom Images, bấm vào Actions trên template theo nhu cầu và chọn Create Instance

  file

  Lưu ý: chỉ có template có trạng thái “Success” mới được tạo instance.

  Bước 2: Điền đầy đủ thông tin instance.

  file

  Lưu ý, dung lượng storage của instance được khởi tạo phải lớn hơn dung lượng của image

  Bước 3: Bấm nút Create Instance và theo dõi tiến trình khởi tạo máy ảo trên trang Intances