Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Clone image
  Clone image
  Updated on 20 Feb 2024

  Trong trường hợp bạn muốn có nhiều image giống nhau, tính năng Clone image cho phép bạn nhân bản các image có sẵn và toàn bô thiết bị lưu trữ của nó mà không cần thiết lập lại môi trường 1 lần nữa.

  Lưu ý: Trước khi sử dụng tính năng, hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất toàn bộ cài đặt cho môi trường và máy và tắt máy

  Để thực hiện Clone image, thực hiện các bước sau:

  1. Chọn image và nhấn Clone

  2. Nhập số lượng máy muốn tạo ra và nhấn Clone

  wAbm3gr1mpsgQAAAABJRU5ErkJggg==