Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xóa một Instance Group
  Xóa một Instance Group
  Updated on 12 Apr 2024

  Lưu ý: Thao tác này sẽ đồng thời gỡ instance group khỏi các instances đã gắn với nó. Việc xóa instance group này sẽ không thể khôi phục lại được.

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Group Management, trong phần Action, chọn Delete file

  Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên Instance Group và yêu cầu người dùng xác nhận. Gõ chữ delete và chọn Delete instance group để tiến hành xóa, sau đó hệ thống sẽ xóa hoàn toàn Instance group và các máy ảo đang gắn với nó (nếu có) thì sẽ được giải phóng và có thể gắn vào các instance group khác.

  file