Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xóa Custom Image
  Xóa Custom Image
  Nếu không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa Custom Image theo hướng dẫn sau:
   
  Bước 1: Trên bảng quản trị Custom Image, trong phần Action của Image cần xóa, chọn Delete.
   
   
  Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận thông tin xóa, để đồng ý xóa chọn Delete.
   
  image 3
   
  DMCA compliant image