• Giới thiệu
 • Bảng giá
 • Đối tác
 • Sự kiện

Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xóa Custom Image
  Xóa Custom Image
  Updated on 30 Oct 2023

  Nếu không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa Custom Image theo hướng dẫn sau:  

  Bước 1: Trên bảng quản trị Custom Image, trong phần Action của Image cần xóa, chọn Delete.  

   

  Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận thông tin xóa, để đồng ý xóa chọn Delete.   image 3