Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Cấu hình ổ đĩa cho máy ảo chạy Windows
  Cấu hình ổ đĩa cho máy ảo chạy Windows
  Updated on 13 Jun 2024

  Sau khi gắn Storage Disk vào máy ảo trên FPT Portal, với các máy chạy Linux, hệ thống sẽ tự nhận ổ đĩa mới. Với các máy chạy Windows, người dùng cần remote vào máy ảo để tiếp tục cấu hình tạo ổ đĩa.

  Bước 1: Truy cập vào máy ảo.

  Bước 2: Mở Disk Management trên Windows bằng một trong 2 cách:

  • Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập mscEnter.

  • Bấm nút Start, nhập msc vào ô tìm kiếm, chọn Disk Management.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 62

  Bước 3: Disk Management sẽ hiển thị toàn bộ ổ cứng trên máy ảo, bao gồm cả ổ cứng vừa được gắn với trạng thái Offline.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 63

  Bước 4: Chọn Online trên menu Disk bằng cách di chuột phải lên biểu tượng đĩa.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 64

  Bước 5: Ổ cứng sẽ chuyển sang trạng thái OnlineNot Initialize, người dùng chuột phải lên biểu tượng đĩa và chọn Initialize Disk.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 65

  Bước 6: Chọn Partition style phù hợp và chọn OK.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 66

  Bước 7: Chuột phải lên khi vực trống của ổ cứng và chọn New Simple Volume.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 67

  Bước 8: Chọn Next trong New Simple Volume Wizard vừa hiện lên.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 68

  Bước 9: Nhập dung lượng ổ đĩa cần tạo vào ô Simple volume size in MB và chọn Next.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 69

  Bước 10: Chọn Ký tự ổ đĩa trong phần Assign the following drive letter và chọn Next.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 70

  Bước 11: Chọn Fomat this volume with the following settings và điền các thông tin sau:

  • File System: Chọn định dạng NTFS để quá trình định dạng được nhanh nhất, bạn cũng có thể chọn type khác nếu muốn.
  • Allocation unit size: Chọn Default
  • Volume label: Tên cho ổ đĩa.

  Chọn Next để sang bước tiếp theo.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 71

  Bước 12: Chọn Finish để kết thúc.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 72

  Kết quả đã cấu hình tạo thành công ổ đĩa mới cho máy ảo chạy Windows từ ổ cứng gắn thêm.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 73

  Từ Bước 1 đến Bước 6 người dùng có thể thay thế bằng các lệnh CMD sau nếu không thể thao tác bằng cách thông thường: 
  Vào Start > cmd (Run as administrator)

  Diskpart list disk select disk online disk attributes disk clear readonly Exit

  Sau đó tiếp tục từ Bước 7 theo hướng dẫn bên trên.