Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Cấu hình ổ đĩa cho máy ảo chạy Windows
  Cấu hình ổ đĩa cho máy ảo chạy Windows
  Updated on 28 Jul 2023
  Export: PDF

  Sau khi gắn Storage Disk vào máy ảo trên FPT Portal, với các máy chạy Linux, hệ thống sẽ tự nhận ổ đĩa mới. Với các máy chạy Windows, bạn cần remote vào máy ảo để tiếp tục cấu hình tạo ổ đĩa.

  Bước 1: Truy cập vào máy ảo.

  Bước 2: Mở Disk Management trên Windows bằng một trong 2 cách:

  • Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập mscEnter.
  • Bấm nút Start, nhập msc vào ô tìm kiếm, chọn Disk Management.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 62

  Bước 3: Disk Management sẽ hiển thị toàn bộ ổ cứng trên máy ảo, bao gồm cả ổ cứng vừa được gắn với trạng thái Offline.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 63

  Bước 4: Chọn Online trên menu Disk bằng cách di chuột phải lên biểu tượng đĩa.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 64

  Bước 5: Ổ cứng sẽ chuyển sang trạng thái OnlineNot Initialize, bạn chuột phải lên biểu tượng đĩa và chọn Initialize Disk.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 65

  Bước 6: Chọn Partition style phù hợp và chọn OK.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 66

  Bước 7: Chuột phải lên khi vực trống của ổ cứng và chọn New Simple Volume.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 67

  Bước 8: Chọn Next trong New Simple Volume Wizard vừa hiện lên.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 68

  Bước 9: Nhập dung lượng ổ đĩa cần tạo vào ô Simple volume size in MB và chọn Next.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 69

  Bước 10: Chọn Ký tự ổ đĩa trong phần Assign the following drive letter và chọn Next.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 70

  Bước 11: Chọn Fomat this volume with the following settings và điền các thông tin sau:

  • File System: Chọn định dạng NTFS để quá trình định dạng được nhanh nhất, bạn cũng có thể chọn type khác nếu muốn.
  • Allocation unit size: Chọn Default
  • Volume label: Tên cho ổ đĩa.

  Chọn Next để sang bước tiếp theo.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 71

  Bước 12: Chọn Finish để kết thúc.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 72

  Kết quả đã cấu hình tạo thành công ổ đĩa mới cho máy ảo chạy Windows từ ổ cứng gắn thêm.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 73

  Từ Bước 1 đến Bước 6 bạn có thể thay thế bằng các lệnh CMD sau nếu không thể thao tác bằng cách thông thường: 
  Vào Start > cmd (Run as administrator)

  Diskpart list disk select disk online disk attributes disk clear readonly Exit

  Sau đó tiếp tục từ Bước 7 theo hướng dẫn bên trên.

  DMCA compliant image