Cấu hình ổ đĩa cho máy ảo chạy Windows
Cấu hình ổ đĩa cho máy ảo chạy Windows

Sau khi gắn Storage Disk vào máy ảo trên FPT Portal, với các máy chạy Linux, hệ thống sẽ tự nhận ổ đĩa mới. Với các máy chạy Windows, bạn cần remote vào máy ảo để tiếp tục cấu hình tạo ổ đĩa.

Bước 1: Truy cập vào máy ảo.

Bước 2: Mở Disk Management trên Windows bằng một trong 2 cách:

  • Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập mscEnter.
  • Bấm nút Start, nhập msc vào ô tìm kiếm, chọn Disk Management.

Userguide FPT Cloud Server 2022 62

Bước 3: Disk Management sẽ hiển thị toàn bộ ổ cứng trên máy ảo, bao gồm cả ổ cứng vừa được gắn với trạng thái Offline.

Userguide FPT Cloud Server 2022 63

Bước 4: Chọn Online trên menu Disk bằng cách di chuột phải lên biểu tượng đĩa.

Userguide FPT Cloud Server 2022 64

Bước 5: Ổ cứng sẽ chuyển sang trạng thái OnlineNot Initialize, bạn chuột phải lên biểu tượng đĩa và chọn Initialize Disk.

Userguide FPT Cloud Server 2022 65

Bước 6: Chọn Partition style phù hợp và chọn OK.

Userguide FPT Cloud Server 2022 66

Bước 7: Chuột phải lên khi vực trống của ổ cứng và chọn New Simple Volume.

Userguide FPT Cloud Server 2022 67

Bước 8: Chọn Next trong New Simple Volume Wizard vừa hiện lên.

Userguide FPT Cloud Server 2022 68

Bước 9: Nhập dung lượng ổ đĩa cần tạo vào ô Simple volume size in MB và chọn Next.

Userguide FPT Cloud Server 2022 69

Bước 10: Chọn Ký tự ổ đĩa trong phần Assign the following drive letter và chọn Next.

Userguide FPT Cloud Server 2022 70

Bước 11: Chọn Fomat this volume with the following settings và điền các thông tin sau:

  • File System: Chọn định dạng NTFS để quá trình định dạng được nhanh nhất, bạn cũng có thể chọn type khác nếu muốn.
  • Allocation unit size: Chọn Default
  • Volume label: Tên cho ổ đĩa.

Chọn Next để sang bước tiếp theo.

Userguide FPT Cloud Server 2022 71

Bước 12: Chọn Finish để kết thúc.

Userguide FPT Cloud Server 2022 72

Kết quả đã cấu hình tạo thành công ổ đĩa mới cho máy ảo chạy Windows từ ổ cứng gắn thêm.

Userguide FPT Cloud Server 2022 73

Từ Bước 1 đến Bước 6 bạn có thể thay thế bằng các lệnh CMD sau nếu không thể thao tác bằng cách thông thường: 
Vào Start > cmd (Run as administrator)

Diskpart
list disk
select disk
online disk
attributes disk clear readonly
Exit

Sau đó tiếp tục từ Bước 7 theo hướng dẫn bên trên.