Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Khởi tạo một máy ảo mới
  Khởi tạo một máy ảo mới
  Updated on 20 Feb 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Compute Engine > Instance Management, chọn New instance.

  Một hộp thoại mới sẽ hiện lên và hướng dẫn người dùng các bước tiếp theo.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 18

  Bước 2: Cấu hình máy ảo theo nhu cầu với các lựa chọn sau:

  • Instance Type: Người dùng có thể tự chọn một dòng máy phù hợp nhất với nhu cầu. Hiện tại có 2 loại phổ biến là General và GPU.
   • General là dòng máy đáp ứng tốt cho các nhu cầu cơ bản
   • GPU phục vụ các nhu cầu cần hiệu suất cao (High performance computing), Machine Learning,…
  • Image: Chọn OS chính phù hợp với nhu cầu. Mỗi nhóm OS sẽ gồm các phiên bản khác nhau. Mặc định là phiên bản mới nhất.
  • Resource type: Mỗi dòng máy sẽ cấu hình CPU, RAM khác nhau. Hoặc người dùng có thể tự tạo một cấu hình tùy chọn.
  • Local Storage: Thêm ổ cứng cho máy, tăng giảm dung lượng hoặc để dung lượng mặc định, tối thiểu 40GB.
  • Subnet & Private IP: Auto-assign subnet và cơ chế nhận Private IP dựa vào network của VPC, người dùng có thể thay đổi nếu muốn.
  • Tên instance: Nhập tên máy ảo sao cho dễ quản lý nhất. Đây cũng sẽ là tên host name của máy ảo sau này.
  • Authentication type: Standard (Username/Password) hoặc SSH key. Nếu chọn SSH Key, hệ thống sẽ chọn SSH key mới nhất (có thể thay đổi). Nếu sử dụng phương thức Standard, người dùng cần lưu ý ghi nhớ và bảo mật mật khẩu ở nơi an toàn.

   Userguide FPT Cloud Server 2022 19

  Bước 3: Nhấn chọn Create Instance để thực hiện khởi tạo máy ảo. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận, kiểm tra tài nguyên và tiến hành quá trình khởi tạo máy ảo mới dựa vào cấu hình đã chọn.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 20

  Sau khi khởi tạo thành công, người dùng có thể thấy máy ảo mới tạo và kiểm tra thông tin trên bảng quản trị. Mỗi máy ảo sẽ được hiển thị thông tin đầy đủ về tên, cấu hình (Ram, CPU, Storage), địa chỉ IP address, trạng thái hoạt động (Tắt/Bật/Suspended) trên bảng.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 21