Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Khởi động lại máy ảo
  Khởi động lại máy ảo
  Updated on 13 Jun 2024

  Reboot là hành động khởi động lại hệ thống nhằm cải thiện tình trạng hoạt động của máy chủ.

  Trong quá trình hoạt động, các chương trình trong máy ảo có thể xuất hiện một số lỗi vì lý do nào đó. Nếu các lỗi ấy xuất hiện quá nhiều sẽ khiến cho hệ thống hoạt động không đúng và xử lý chậm đi. Lúc này bạn cần phải khởi động lại máy để tái khởi động các chương trình giúp máy ảo hoạt động được tốt hơn.

  FPT Cloud hỗ trợ bạn reboot máy ảo ngay trên giao diện FPT Portal, để sử dụng chức năng này bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, chọn Action ở cuối máy chủ cần khởi động lại.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 14

  Bước 2: Chọn chức năng Reboot, lúc này hệ thống sẽ thực hiện việc khởi động lại và thông báo tình trạng xử lý.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 15