Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Tải lên Custom Image
  Tải lên Custom Image
  Updated on 13 Jun 2024

  Hiện tại FPT Cloud đã hỗ trợ dùng Custom Image khi khởi tạo máy ảo, để sử dụng tính năng này người dùng cần upload Custom Image lên hệ thống trước.  

  1. Tải lên Custom Image loại General

  Bước 1: Trên menu chọn Compute Engine > Custom Image. Chọn Upload Image.

   

   

  Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết và chọn file từ máy. Chọn Upload để bắt đầu tải lên.

   

  2. Tải lên Custom Image loại ISO

  Bước 1. Trên menu chọn Compute Engine > Custom Image. Chọn Upload Image

  Bước 2: Nhập các thông tin của Image như sau:

  • File ISO (format .iso): Hỗ trợ kéo thả hoặc chọn file từ thiết bị đang sử dụng

  • Name: Tên file image

  • Description: Mô tả file image

  file

  Bước 3: Bấm nút Upload Image, hệ thống sẽ chuyển đến trang danh sách ISO image để người dùng theo dõi trạng thái và tiến trình tải lên của file.

  file

  file

   

  Lưu ý:

  • Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ loại General: hệ thống hỗ trợ định dạng file QCOW, VMDK

  • Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ loại Specific: hệ thống hỗ trợ định dạng file ova, ovf