Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Tải lên Custom Image
  Tải lên Custom Image
  Updated on 20 Feb 2024

  Hiện tại FPT Cloud đã hỗ trợ dùng Custom Image khi khởi tạo máy ảo, để sử dụng tính năng này bạn cần upload Custom Image lên hệ thống trước.  

  Bước 1: Trên menu chọn Compute Engine > Custom Image. Chọn Upload Image.

   

   

  Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết và chọn file từ máy. Chọn Upload để bắt đầu tải lên.

   

   

  Lưu ý:Chỉ hỗ trợ định dạng .ova, .ovf