Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Change Network Config
  Change Network Config
  Updated on 20 May 2024

  Có nhiều lý do khiến bạn có thể cần thay đổi và đặt lại địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị của mình, chẳng hạn như cấu hình 1 máy chủ cố định hoặc cần đặt quy luật cho một nhóm máy tính trong nội bộ. Một kịch bản nữa là khi bạn thay đổi cấu hình card NIC trên hệ thống Cloud được cung cấp bởi FPT Smart Cloud, địa chỉ IP bên trong máy sẽ không tự cập nhật theo và bạn cần cấu hình thủ công (ngoài ra có một số phương pháp khác xử lý trong tình huống này nhưng không được đề cập trong nội dung bài viết).

  Những điều cần lưu ý trước khi bạn thay đổi thông tin file config network

  Đặt địa chỉ IP tĩnh có thể giúp tránh xung đột mạng nhưng có thể khiến một số thiết bị ngừng hoạt động bình thường. Đặt địa chỉ IP tĩnh là một chức năng mạng nâng cao và cần có kiến thức cơ bản về TCP/IP. 

  Sửa static IP trên Ubuntu server

  Bước 1: Kiểm tra tình trạng hiện tại 

  • Sau khi edit NIC, IP NIC là 132.0.0.190

   NIC VM ubuntu

  • Bấm vào Console và đăng nhập vào hệ thống

  • Nhập ifconfig

  NIC VM ubuntu console

  Bước 2: Mở file 00-installer-config.yaml 

  “vi 00-installer-config.yaml 

  Screenshot 2023 07 11 at 1.06.36 PM

  Và chuyển sang mode “Insert” (nhấn phím “i”) 

  Bước 3: Sửa lại các thông số cần thiết. 

  Screenshot 2023 07 11 at 1.06.53 PM

  • Write and quit: Nhấn “Esc” sau đó nhập :wq, sau đó nhấn “Enter”

  Screenshot 2023 07 11 at 1.07.26 PM

  Bước 4: Nhâp lệnh sau đây để cập nhật thay đổi: 

  • Sudo netplan apply

   Screenshot 2023 07 11 at 1.10.56 PM

  Bước 5: Check lại địa chỉ IP đã thay bằng lệnh ifconfig 

  Screenshot 2023 07 11 at 1.12.57 PMScreenshot 2023 07 11 at 1.13.18 PM

   

   Sửa static IP trên Window server

  Bước 1: Kiểm tra tình trạng hiện tại 

  Sau khi edit NIC, IP NIC là 132.0.0.182 

  NIC VM window 2012

  • Bấm vào Console và đăng nhập vào hệ thống
  • Vào Power Shell hoặc Comand Line – Nhập “ipconfig” – Enter

  NIC VM window power shell

  Bước 2: vào Run – Nhập “ncpa.cpl” 

  NIC VM window run ncpa.cpl

  Bước 3: Phải chuột vào card mạng cần thay đổi Config, chọn propertise 

  NIC VM window network setting

  Bước 4: Thay đổi các thông số theo cấu hình mới – OK 

  NIC VM window network setting config IPv4 ok

  Bước 5: Kiểm tra lại các thay đổi và ping thử 

  NIC VM window network setting config IPv4 test

  Sửa static IP trên CentOS

  Bước 1: Kiểm tra tình trạng hiện tại 

  Sau khi edit NIC, IP NIC là 132.0.0.70 

  NIC VM Centos

  • Vào Console check bằng lệnh: “ip a” – Enter

  NIC VM CentOS console

  Bước 2: Vào file ifcfg-eth0, và sửa thông số: 

  • vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

  Screenshot 2023 07 11 at 1.25.01 PM

  Bước 3: Sửa thông số cấu hình 

  • Chuyển sang mode insert: nhấn phím “i”
  • Nhập thông số mới

  NIC VM CentOS console insert 

  • Nhấn “ESC”
  • Nhập :wq – enter để lưu lại

  NIC VM CentOS console insert wq

  Bước 4: Restart Networking service bằng lệnh: 

  • service network restart

  Screenshot 2023 07 11 at 1.28.27 PM

  Bước 5: Kiểm tra lại cấu hình vào ping test 

  Screenshot 2023 07 11 at 1.28.45 PM