Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Tạo một instance schedule mới
  Tạo một instance schedule mới
  Updated on 11 Jul 2024

  Để tạo mới một Instance Schedule bạn thao tác như sau

  Bước 1: Ở menu chọn Compute Engine > Instance Schedule, chọn Create schedule file

  Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống:

  • Name: Tên instance schedule

  • Description: Mô tả về instance schedule

  • Start time: Thời gian bật máy ảo

  • Stop time: Thời gian tắt máy ảo

  • Start Date: Ngày bắt đầu việc thực hiện lịch tự động tắt/ bật máy ảo (Lưu ý: Nếu để trống, lịch trình sẽ chạy vô thời hạn kể từ khi bắt đầu)

  • End Date: Ngày kết thúc việc thực hiện lịch tự động tắt/ bật máy ảo (Lưu ý: Nếu để trống, lịch trình sẽ chạy vô thời hạn cho đến khi bị xóa.)

  • Frequency: Tần suất cho việc thực hiện hành động tắt/ bật máy ảo (hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng)

  • Applied instances: Các máy ảo được gắn vào lịch (Lưu ý: mỗi máy ảo cùng lúc chỉ được cho phép gắn với 1 lịch)

  file

  Bước 3: Chọn Create schedule. Hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả.

  Nếu thành công, instance schedule mới sẽ được hiển thị ở trang Instance Schedule Management

  file