Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Sao lưu image
  Sao lưu image
  Updated on 20 Feb 2024

  Tính năng Snapshot dùng trong mục đích tạo ra bản sau lưu của ổ đĩa, phần mềm hoặc ứng dụng đang lưu ở trên máy mà bạn đã thiết lập trước đó. Sau khi thực hiện sao lưu, bạn có thể restore bản sao lưu bất cứ lúc nào nếu như có sự cố trong quá trình sử dụng.

  Lưu ý:

  – Vui lòng tắt máy trước khi tạo snapshot cho image và sử dụng tính năng sau khi đã thiết lập cho máy hoàn tất

  – Mặc định các tài khoản đều có thể tạo 1 bản snapshot backup. Nếu bạn có nhu cầu tạo nhiều hơn vui lòng liên hệ quản trị viên của chúng tôi để cấp thêm tài nguyên backup

  1. Chọn Action > Snapshot

  Tại hộp thoại Snapshot image, chọn Create snapshot và nhập thông tin bản snapshot rồi Create

  BwdHR6CYE+SzAAAAAElFTkSuQmCC

  1. Sao lưu bản snapshot bằng cách nhấn Restore bản đã tạo như hình dưới đây:

  Ngoài ra, để tạo bản snapshot mới cho image, chọn Action > Remove bản snapshot đã tạo và tạo lại từ đầu

  AVIKN8Y9Pw6eAAAAAElFTkSuQmCC