Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Đổi cấu hình máy
  Đổi cấu hình máy
  Updated on 20 Feb 2024

  Trong quá trình sử dụng máy nhu cầu của bạn có sự thay đổi và nhận thấy cấu hình máy chủ đã tạo đang quá cao hoặc quá thấp, bạn có thể sử dụng tính năng Change package mà không làm ảnh hưởng đến thiết lập máy để thay đổi cấu hình máy về cấu hình mong muốn.

  Lưu ý: Để sử dụng tính năng Change package, vui lòng tắt máy!

  Bước 1: Chọn image muốn thay đổi gói và chọn Change package

  yJq+iz4Cz5WAAAAAElFTkSuQmCCBước 2: Lựa chọn cấu hình mới mong muốn tại popup hiện lên và nhấn Confirm change để hoàn tất thay đổi gói

  Lưu ý: Sau khi Change package, hãy kiểm tra lại card GPU trên máy sau đó update phiên bản mới nhất của NVIDIA Studio Driver để đảm bảo máy chạy ổn định.