Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Đặt lịch tắt máy
  Đặt lịch tắt máy
  Updated on 11 Jul 2024

  Tính năng Đặt lịch tắt máy – Schedule shutdown cho phép người dùng hẹn giờ thời gian tắt máy trong tương lai. Tính năng này có ích trong trường hợp người dùng bận hoặc không có thời gian để ý tới màn hình chạy máy để tắt máy sau khi có kết quả.

  Để thực hiện đặt lịch tắt máy, vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

  1. Chọn image > Schedule

  Một hộp thoại cài đặt thời gian tắt máy được mở ra, chọn thời gian mong muốn và nhấn Save settings để hoàn tất cài đặt

  schedule 2

  Sau khi cài đặt tắt máy thành công, bạn có thể xem thời gian máy chạy còn lại trước khi hệ thống tự động tắt tại giao diện danh sách Hosts