Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Enable Network Interface Card
  Enable Network Interface Card
  Updated on 20 May 2024

  Tính năng chỉ áp dụng cho khách hàng mua dich vụ loại Speicific

  Đối với card NIC ở trạng thái Inactive, chúng ta có thể enable để kết nối mạng.

  Bước 1: Enable Card.

  file

  Bước 2: Xác nhận Enable Card.

  file

  Bước 3: Chờ hệ thống xử lý.

  file

  Bước 4: Card chuyển sang trạng thái Active, và Instance có thể kết nối mạng qua card này.

  file