Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xoá image
  Xoá image
  Updated on 20 May 2024

  Tính năng xoá image cho phép người dùng xoá image đó khỏi danh sách máy khi không có nhu cầu sử dụng nữa

  Thực hiện các bước sau đây:

  1. Chọn image muốn xoá, nhấn Action > Remove

  1. Nhấn Remove tại hộp thoại xác nhận xoá máy để hoàn tất xoá máy

  PHHXpcPAAAAmLZmzZoln8+nefPmSZL+H22lM50F4XaoAAAAAElFTkSuQmCC