Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xoá image
  Xoá image
  Updated on 28 Jul 2023
  Export: PDF

  Tính năng xoá image cho phép người dùng xoá image đó khỏi danh sách máy khi không có nhu cầu sử dụng nữa

  Thực hiện các bước sau đây:

  1. Chọn image muốn xoá, nhấn Action > Remove

  1. Nhấn Remove tại hộp thoại xác nhận xoá máy để hoàn tất xoá máy

  PHHXpcPAAAAmLZmzZoln8+nefPmSZL+H22lM50F4XaoAAAAAElFTkSuQmCC

  DMCA compliant image