Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Thay đổi địa chỉ MAC
  Thay đổi địa chỉ MAC
  Updated on 20 May 2024

  Tính năng chỉ áp dụng cho khách hàng mua dich vụ loại Speicific

  Đây là tính năng cho phép hệ thống tự khởi tạo địa chỉ MAC mới cho card NIC, thay thế địa chỉ cũ.

  Bước 1: Chọn Card NIC cần reset địa chỉ MAC. Chức năng này sử dụng được ở card Primary và card thường. Lưu ý, hành động này có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ như Kubernetes, Load Balancer, … Cần cân nhắc trước khi sử dụng. Sau khi thay đổi, để Instance hoạt động bình thường, các bạn cần thay đổi thông tin về network trong file config của hệ điều hành. Link hướng dẫn nhanh tại: How to change Config file.

  file

  Bước 2: Xác nhận thay đổi địa chỉ MAC.

  file

  Bước 3: Chờ hệ thống xử lý.

  file

  Bước 4: Hệ thống đã khởi tạo địa chỉ MAC mới cho card NIC.

  file