Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xóa một instance schedule
  Xóa một instance schedule
  Updated on 12 Apr 2024

  Lưu ý: Thao tác này sẽ không thực hiện được nếu lịch đã & đang chạy dở chưa xong. Việc xóa instance schedule này sẽ không thể khôi phục lại được. Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Schedule Management, trong phần Action, chọn Delete

  file

  Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên schedule và yêu cầu người dùng xác nhận. Gõ chữ delete và chọn Delete schedule để tiến hành xóa, sau đó hệ thống sẽ xóa hoàn toàn schedule và các máy ảo đang attach (nếu có) thì sẽ được giải phóng & giữ nguyên status nó đang đứng.

  file