Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Quản lý Floating IP
  Quản lý Floating IP
  Updated on 20 Feb 2024

  Floating IP được dùng để lưu giữ IP Public và điều hướng truy cập từ internet vào máy ảo. Để máy ảo có thể truy cập được từ ngoài internet, bạn cần gắn một Floating IP cho nó. Nếu không còn nhu cầu hoặc muốn thay đổi endpoint, bạn có thể chuyển hướng Floating IP sang máy ảo khác cùng VPC với 1 vài thao tác đơn giản.

   

  Lấy địa chỉ IP Public mới từ pool

  Trong trường hợp tài khoản của bạn còn hạn mức tạo IP Public, bạn có thể lấy thêm IP để sử dụng.

  Để lấy thêm IP Public vào VPC, bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Trên menu chọn Networking > Floating IPs. Chọn Allocate IP address.

   

   

  Bước 2: Trong trường IP address, chọn Allocate new from pool.

   

   

  Bước 3: Trong trường Instance, chọn máy ảo sẽ được gắn với IP này. Có thể bỏ trống để gắn sau.  

  Bước 4: Chọn Save. Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra các điều kiện để lấy IP và thông báo kết quả

   

   

  Nếu thành công, IP sẽ được hiển thị ở trang Floating IPs.

  Nếu hệ thống báo lỗi khi tạo do hết hạn mức, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được cấp thêm.  

  Gắn Floating IP vào máy chủ

  Bước 1: Trên bảng quản trị Floating IP, trong phần Action của IP cần gắn vào máy ảo, chọn Connect to instance.

   

   

  Bước 2: Popup Connect to instance hiện lên, chọn máy ảo cần gắn với IP này tại trường Instance.

   

   

  Bước 3: Chọn Save. Hệ thống sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả.

  Nếu thành công, cài đặt sẽ có hiệu lực sau 3 – 5 giây.  

  Gỡ Floating IP khỏi máy ảo

  Trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng hoặc muốn gỡ IP ra để gắn vào máy ảo khác, bạn có thể gỡ Floating IP theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Trên bảng quản trị Floating IP, trong phần Action của IP cần gỡ khỏi máy ảo, chọn Disconnect instance.

   

   

  Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận thông tin. Để đồng ý gỡ, chọn Disconnect.

   

   

  Xóa Floating IP khỏi VPC

  Để xóa Floating IP khỏi VPC khi không còn nhu cầu sử dụng, bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Trên bảng quản trị Floating IP, trong phần Action của IP cần xóa khỏi VPC, chọn Release address.

   

   

  Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận thông tin. Để đồng ý xóa, chọn Release.   image 4 1