Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Thay đổi thông tin, cấu hình máy chủ
  Thay đổi thông tin, cấu hình máy chủ
  Updated on 13 Jun 2024

  1. Resize

  Resize là chức năng giúp thay đổi cấu hình Ram-CPU của một máy ảo đã tạo.

  Trong quá trình Resize, máy ảo sẽ tạm thời được tắt và tự khởi động lại sau khi quá trình hoàn tất.

  Ngoài ra nếu không muốn tắt máy ảo khi Resize trong tương lai, hãy bật tính năng Hot-add. Trong trường hợp tính năng Hot-add đã được kích hoạt, máy ảo vẫn có thể hoạt động bình thường với cấu hình mới mà không cần thiết phải reboot.

  Bước 1: Ở menu chọn Instance Management, trong phần Actions của máy chủ cần thay đổi cấu hình, chọn Resize VM.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 41

  Bước 2: Chọn kích thước mới cho máy ảo, có thể chọn theo template có sẵn hoặc tự chọn cấu hình riêng ở phần Custom.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 42

  Sau khi điền thông tin, nhấn Resize để xác nhận.

  Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tài nguyên, thay đổi cấu hình máy ảo và thông báo kết quả xử lý

  2. Rename

  Người dùng có thể đổi tên của máy ảo đã tạo bằng chức năng Rename.

  Bước 1: Ở menu chọn Instance Management, trong phần Actions của máy chủ cần đổi tên, chọn Rename.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 43

  Bước 2: Nhập tên mới cho máy ảo và chọn Rename.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 44

  Hệ thống sẽ tiến hành thay đổi tên cho máy ảo và thông báo kết quả xử lý.

  3. Reset Password

  Với các máy ảo được tạo với phương thức xác thực là Password, FPT Cloud hỗ trợ người dùng reset lại Password cho tài khoản root ngay trên FPT Portal.

  Bước 1: Ở menu chọn Instance Management, trong phần Actions của máy chủ cần thay đổi password chọn Reset Password.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 45

  Bước 2: Chọn Reset Password. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của người dùng.