Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Khởi tạo template từ máy ảo
  Khởi tạo template từ máy ảo
  Updated on 13 Jun 2024

  Bước 1: Trên trang Instance Management, bấm vào Actions trên mỗi instance và chọn Create Template

  file

  Bước 2: Điền đầy đủ thông tin template và bấm nút Create template

  Bước 3: Hệ thống chuyển đến trang Custom images, người dùng có thể xem trạng thái và tiến trình khởi tạo template

  file

  file