Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Edit IP Address
  Edit IP Address
  Updated on 20 May 2024

  Tính năng chỉ áp dụng cho khách hàng mua dich vụ loại Speicific

  Bước 1: Chọn Card NIC cần thay đổi địa chỉ IP.

  Lưu ý: Hành động này có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ như Kubernetes, Load Balancer,...Bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng. Sau khi thay đổi, để Instance hoạt động bình thường, các bạn cần thay đổi thông tin về Network trong file config của hệ điều hành. Link hướng dẫn nhanh tại: How to change Config file.

  file

  Bước 2: Cấu hình địa chỉ IP.

  Nhằm tối ưu trải nghiệm cho khách hàng, Unify Portal hỗ trợ gợi ý 1 địa chỉ IP thuộc Subnet Mask của khách hàng.

  file

  Khách hàng hoàn toàn có thể thay đổi theo nhu cầu cầu sử dụng. Sau đó xác nhận việc thay đổi trên.

  file

  Bước 3: Chờ hệ thống xử lý

  file

  Bước 4: Card chuyển sang trạng thái Active, và Instance có thể kết nối mạng qua card này. file