Xóa máy ảo
Xóa máy ảo

Nếu không còn nhu cầu sử dụng thì bạn có thể xóa máy chủ khỏi hệ thống để tránh phát sinh thêm chi phí.

Để xóa máy chủ bạn thao tác như sau:

Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Action, chọn Terminate.

Userguide FPT Cloud Server 2022 16

Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên máy ảo và yêu cầu người dùng xác nhận thao tác. Chọn Terminate để tiến hành xóa, hệ thống sẽ tiến hành thao tác và thu hồi lại tài nguyên máy ảo chiếm dụng.

Userguide FPT Cloud Server 2022 17