Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xóa máy ảo
  Xóa máy ảo
  Updated on 13 Jun 2024

  Nếu không còn nhu cầu sử dụng thì bạn có thể xóa máy chủ khỏi hệ thống để tránh phát sinh thêm chi phí.

  Lưu ý: Bạn chỉ được xóa máy ảo khi máy ảo đó đang ở trạng thái Unlock Deletion. Việc xóa máy ảo sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của máy và không thể phục hồi lại được.

  Để xóa máy chủ bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Actions, chọn Delete

  file

  file

  Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên máy ảo và yêu cầu người dùng xác nhận thao tác. Nhập “delete” để tiến hành xóa.

  file

  file

  Bước 3: Hệ thống sẽ tiến hành thao tác và thu hồi lại tài nguyên máy ảo chiếm dụng.

  file