Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Gắn máy ảo vào Instance Group
  Gắn máy ảo vào Instance Group
  Updated on 12 Apr 2024

  Khi bạn khởi chạy một máy ảo, bạn có thể truyền thông tin về nhóm máy chủ như một gợi ý để thực hiện việc đặt máy ảo theo chính sách mong muốn.

  Lưu ý là mỗi instance group chỉ có thể gắn với tối đa 10 instances.

  Để thực hiện điều này, bạn cần tiến hành các thao tác đơn giản sau:

  Bước 1: Trên màn hình Create instance, trong phần Instance Group, chọn Name của instance group bạn muốn đặt máy ảo

  file

  Bước 2: Chọn Create instance. Hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả. Nếu thành công, thông tin về instance group sẽ được hiển thị ở trang Instance Detail. file