Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Gỡ Storage Disk khỏi máy ảo
  Gỡ Storage Disk khỏi máy ảo
  Updated on 13 Jun 2024

  Người dùng có thể gỡ Storage Disk khỏi máy ảo khi không còn nhu cầu sử dụng. Sau khi gỡ, dữ liệu trong Storage Disk vẫn giữ nguyên, người dùng có thể gắn vào máy ảo khác.

  Bước 1: Chọn Actions ở cuối Storage Disk cần gỡ trên danh sách. Chọn Detach.

  file

  Bước 2: Xác nhận thông tin trong popup và chọn Detach.

  file