Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Gắn Storage Disk vào máy ảo
  Gắn Storage Disk vào máy ảo
  Updated on 20 Feb 2024

  Sau khi tạo, bạn cần gắn Storage Disk vào một máy ảo để có thể sử dụng. Storage Disk có thể gắn với tất cả các hệ điều hành đang hỗ trợ trên FPT Cloud. Thao tác này tương tự việc bạn gắn một ổ cứng rời vào máy vật lý.

  Bước 1:Chọn Storage Disk cần gắn vào máy ảo. Sau đó chọn Action > Attach.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 60

  Bước 2: Chọn máy ảo cần gắn trong trong popup và chọn Attach.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 61

  • Mỗi Storage Disk chỉ gắn được vào một máy ảo
  • Một máy ảo có thể gắn tối đa 6 Storage Disk
  • Sau khi gắn vào máy ảo, với các máy chạy hệ điều hành Window sẽ cần thêm một số bước cấu hình thì mới sử dụng được ổ đĩa tạo ra bởi Storage Disk.