Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Gắn Storage Disk vào máy ảo
  Gắn Storage Disk vào máy ảo
  Updated on 11 Jul 2024

  Sau khi tạo xong, đối với những storage disk chưa có máy ảo người dùng có thể gắn Storage Disk vào một máy ảo để có thể sử dụng. Storage Disk có thể gắn với tất cả các hệ điều hành đang hỗ trợ trên FPT Cloud. Thao tác này tương tự việc ười dùng gắn một ổ cứng rời vào máy vật lý.

  Bước 1: Chọn Storage Disk cần gắn vào máy ảo. Sau đó chọn Actions > Attach.

  file

  Bước 2: Chọn máy ảo cần gắn trong trong popup và chọn Attach.

  file

  • Mỗi Storage Disk chỉ gắn được vào một máy ảo
  • Sau khi gắn vào máy ảo, với các máy chạy hệ điều hành Window sẽ cần thêm một số bước cấu hình thì mới sử dụng được ổ đĩa tạo ra bởi Storage Disk.