Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Overview
  Overview
  Updated on 20 May 2024

  Giới thiệu khái quát về sản phẩm:

  • Card NIC (Network Interface Card) trên nền tảng Cloud là một thành phần quan trọng để kết nối giữa các máy ảo và tài nguyên trên Cloud. Card NIC cung cấp khả năng kết nối, truyền dữ liệu với hiệu suất cao và đáng tin cậy. Với sự linh hoạt và khả năng mở rộng, Card NIC đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và quản lý hạ tầng mạng, đồng thời tạo ra môi trường mạng linh hoạt, mở rộng cho các ứng dụng và dịch vụ dựa trên Cloud.

  Những điều cần lưu ý trước khi bạn cấu hình card NIC:

  • Đây là tính năng nâng cao, chỉ dành cho người có kiến thức nhất định về xây dựng và quản lý hệ thống mạng máy tính.

  • Thiết lập mạng kết nối: Xác định mạng kết nối cho card NIC, đảm bảo máy ảo có thể giao tiếp và truy cập tài nguyên mạng một cách hiệu quả.

  • Xác định cấu hình IP: Cấu hình địa chỉ IP, subnet mask, gateway và DNS cho card NIC sao cho máy ảo có thể kết nối vào mạng.

  • Thực hiện kiểm tra thử nghiệm: Sau khi cấu hình card NIC, thực hiện kiểm tra thử nghiệm để đảm bảo card hoạt động đúng và không gây ra vấn đề trong máy ảo và mạng.