Gỡ GPU khỏi máy ảo
Gỡ GPU khỏi máy ảo

Nếu đã gắn GPU vào máy ảo trước đó, khi không còn nhu cầu sử dụng. Bạn có thể gỡ GPU ra với các thao tác như sau:

Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Action của máy ảo cần gỡ GPU, chọn Remove GPU.

Bước 2: Xác nhận thông tin xóa GPU và chọn Update.