Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Gỡ GPU khỏi máy ảo
  Gỡ GPU khỏi máy ảo

  Nếu đã gắn GPU vào máy ảo trước đó, khi không còn nhu cầu sử dụng. Bạn có thể gỡ GPU ra với các thao tác như sau:

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Action của máy ảo cần gỡ GPU, chọn Remove GPU.

  Bước 2: Xác nhận thông tin xóa GPU và chọn Update.

  DMCA compliant image