Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xem hành động khi nhấn vào chuông thông báo
  Xem hành động khi nhấn vào chuông thông báo
  Updated on 20 May 2024

  Khi nhấp vào chuông thông báo sẽ cung cấp cho bạn một danh sách thả xuống hiển thị danh sách các hành động. Thông báo mới (Unread) sẽ được đánh dấu chấm tròn màu xanh, trong khi các thông báo đã xem thì sẽ không được đánh dấu.

  file

  Thông báo sẽ chứa chi tiết hoạt động, thời gian thông báo và liên kết trực tiếp đến nội dung. Bạn cũng sẽ có một liên kết ở cuối modal, cung cấp quyền truy cập nhanh vào tất cả các thông báo của bạn

  file

  file

  Sau khi bạn nhấn chuột qua thông báo, việc nhấp vào bất kì đâu bên trong thông báo sẽ đưa bạn đến trang thông tin chi tiết để bạn xem nội dung.

  file

  Một số điều bạn cần lưu ý:

  • Khi bạn nhấp vào chuông thông báo, nếu bạn nhấp vào Mark all read có nghĩa là tất cả những thông báo có trạng thái chưa đọc (Unread) sẽ chuyển sang trạng thái đã đọc

  • Nếu bạn thực hiện nhiều hành động trên hệ thống cùng một lúc, thông báo sẽ xuất hiện lần lượt theo thứ tự các hành động bạn thực hiện.