Tất cả tài liệu

Cloud Server

    Hiển thị chuông thông báo trên trang Cloud Portal
    Hiển thị chuông thông báo trên trang Cloud Portal
    Updated on 20 May 2024

    Chuông thông báo được nhìn thấy bên trái account của người dùng ngay trên trang Cloud Portal ở góc bên phải màn hình. Khi bạn điều hướng trong trang Cloud Portal, bạn sẽ được thông báo về bất kì các thông báo mới nào qua vòng tròn màu đỏ và số trên biểu tượng chuông như hình bên dưới

    file