Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Thêm GPU vào máy ảo đã tạo
  Thêm GPU vào máy ảo đã tạo
  Updated on 28 Jul 2023
  Export: PDF

  Để gắn thêm GPU vào máy ảo đã tạo trước đó, bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Action, chọn Add GPU.

  ””

  Lưu ý: Thực hiện tắt máy chủ trước khi Add GPU card vào máy

  Bước 2: Chọn cấu hình GPU từ list tương ứng và chọn Update**.**

  Máy ảo phải đạt cấu hình tối thiểu 8 vCPU – 24 GB RAM để sử dụng chức năng này.

  DMCA compliant image